President Vinay Tendulkar declared State Executive Committee

Here are the Live Updates:

President Vinay Tendulkar declared State Executive Committee for the term 2016-17

 1. Mr. Vinay Tendulkar - President
 2. Mr. Dattaprasad Kholkar - Vice President
 3. Mr. Anil Hoble - Vice President
 4. Mrs. Kunda Chodankar - Vice President
 5. Mr. Carlos Almeida, MLA Vice President
 6. Adv. Narendra Sawaikar - General Secretary
 7. Mr.Sadanand Shet Tanavade - General Secretary
 8. Mr. Damodar Naik - General Secretary
 9. Mr. Pradeep Shet - Secretary
 10. Mr. Sheikh Jina Nabi - Secretary
 11. Mr. Satyavijay Naik - Secretary
 12. Mrs. Devbala Bhise - Secretary
 13. Mrs. Medha Parulekar - Secretary
 14. Mrs. Medini Naik - Secretary
 15. Sanjiv Dessai - Treasurer
 16. Dr. Pramod Sawant - MLA Spoklesperson
 17. Dr. Wilfred Mesquita      Spokesperson
 18. Nilesh Cabral, MLA       Spokesperson
 19. Kiran Kandolkar, MLA   Spokesperson
 20.          Members          
 21.   Adv. Vishwas Satarkar   
 22.   Arun Bandhakar

  22         Rajesh Patnekar 

  23         Suresh Parulekar           

  24         Mangaldas Gauns          

  25         Mrs. Suvarna Zambaulikar         

  26         Ramesh Sawal   

  27         Arecio D'Souza 

  28         Sanjay Harmalkar          

  29         Ashish Karmali 

  30         Chandrakant Gauns        

  31         Vasudev Virdikar           

  32         Paresh Raikar    

  33         Smt. Kamalini Painginkar          

  34         Shankar Chodankar       

  35         Deepak Naik     

  36         Ulhas Asnodkar 

  37         Keshav Prabhu  

  38         Mrs. Neena Naik           

  39         Satish (Rajaram) Gaonkar          

  40         Govind Korgaonkar       

  41         Pundalik Raut Desai